تاریخ خبر: کد خبر: 9010

در حاشیه اظهارنظر یکی از منتخبان شورای شهر در حمایت از «هبه»

هبه خوب، هبه‌ بد!

موضوع «هبه» از جمله مقوله‌هایی است که دستاویز تخریب شهرداری و شورای چهارم قرار گرفته است.

به گزارش «قاصدنیوز»، احسان اصولی عضو شورای شهر پنجم مشهد در گفتگو با ایسنا اظهار کرده است: اگر به این نتیجه رسیدیم که تیمداری توسط شورا و شهرداری مشهد صورت نگیرد می‌توان از اقداماتی مثل هبه که اتفاقا در روزهای آخر شورای چهارم به نظر می‌رسد کاربرد بسیار زیادی هم پیدا کرده استفاده کرد تا از تیم‌های ورزشی حرفه‌ای شهر مشهد حمایت شود.

 

موضوع «هبه» از جمله مقوله‌هایی است که دستاویز تخریب شهرداری و شورای چهارم قرار گرفته است. با این اظهارنظر مشخص شده «هبه»‌ها، خوب و بد دارند و تشخیص این خوب و بد بودن نیز با منتخبان فعلی شوراست!

 

احسان اصولی در این مصاحبه در رابطه با دوچرخه‌‎سواری بانوان نیز گفته است: نباید به ورزش نگاه زنانه و مردانه داشته‌باشیم. مگر ممکن است که به نیمی از جامعه بی‌تفاوت باشیم. باید در این پروسه سنجیده عمل کرد تا همسران، مادران و دختران ما در مشهد به ورزش بپردازند. وی از ارائه برنامه شورای پنجم در اینباره خودداری کرد است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون