تاریخ خبر: کد خبر: 8893

سخنگوی منتخبان شورای پنجم مشهد: رویکردمان با فضای فعلی معاونت فرهنگی شهرداری متفاوت است

دبیر و سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد طی مصاحبه ای که در کانال تلگرامی رسمی خود منتشر کرد، درباره رویکرد فرهنگی دوره پنجم شورا و وضعیت معاونت فرهنگی شهرداری توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش «قاصدنیوز»، «محمدرضا حیدری»دبیر و سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد طی مصاحبه ای که در کانال تلگرامی رسمی خود منتشر کرد، درباره رویکرد فرهنگی دوره پنجم شورا و وضعیت معاونت فرهنگی شهرداری توضیحاتی ارائه کرد.


«محمدرضا حیدری» در این باره گفت: رویکرد فرهنگی منتخبان شورا با فضای فعلی معاونت فرهنگی متفاوت است، فضایی که در معاونت فرهنگی شهرداری مشهد حاکم است و برنامه‌هایی که در این معاونت انجام شده خیلی با رویکرد منتخبان شورای پنجم هماهنگی ندارد بنابراین در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به تغییر جدی است، اما در برخی حوزه‌ها با اصلاح روند موجود می‌توان به فعالیت‌ها ادامه داد. 


برنامه‌های  معاونت فرهنگی  برای همه مردم نبود
دبیر و سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد اظهار کرد: یکی از نقدهایی که به معاونت فرهنگی شهرداری مشهد شده این است که برنامه‌هایش برای همه مردم نبوده و تنها طیف خاصی را شامل می شده و گاهی یک طیف سیاسی خاص را پیگیری می‌کرده است.


حیدری افزود: لیست امید با اینکه دارای رویکرد سیاسی و تفکر خاصی است، اما معتقد است برنامه‌های شهرداری مشهد در دوره بعدی باید متعلق به همه مردم شهر باشد. دبیر و سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه شهرداری مشهد در دوره بعدی متعلق به همه مردم شهر خواهد بود نه فقط افرادی که به لیست امید رای داده‌اند، افزود: به همین ترتیب معاونت فرهنگی شهرداری مشهد نیز باید معاونت فرهنگی همه مردم شهر باشد.


ابهاماتی مشاهده شده است
 دبیر و سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد اظهار کرد: صحبت‌هایی در مورد فعالیت‌های حوزه معاونت فرهنگی با مجموعه منتخبان انجام شده و بعضا ابهاماتی مشاهده شده است که امیدواریم در ادامه سلسله جلسه های منتخبان با معاونان شهردار، با آقای جلیلی، معاون فرهنگی شهردار مشهد نیز جلسه‌ای داشته باشیم و ایشان با توضیحات خود شبهات را رفع کنند.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون