تاریخ خبر: کد خبر: 6023

مقدمه چینی‌های دشمن برای فتنه اجتماعی

به قلم: حسن دست پروری

مقدمه چینی‌های دشمن برای فتنه اجتماعی

 از همان 22 بهمن 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد و بساط مستکبرانه آمریکا و غرب را از ایران جمع کرد دشمنان و جهانخواران به سرکردگی آمریکا  تمام توان خود را برای مقابله همه جانبه با جمهوری اسلامی متمرکز کرده و تهاجمات منسجم و برنامهریزی شدهای طراحی  و اجرا کردند از ترور فرماندهان نظامی و شخصیتهای عالی رتبه و مردم بیگناه گرفته تا اغتشاشات خیابانی و اقدامات مسلحانه و کودتا و جنگ مستقیم نظامی تا ثابت کنند جمهوریاسلامی ریشهای عمیق در دلها و قلبهای سیاه و چرکینشان گسترانده است.

 

حالا جمهوری اسلامی به برکت مجاهدتها و خونهای پاک شهدا 37 ساله شده و روز به روز بر عظمت و قدرتش در داخل و خارج از کشور افزوده شده است. اما دشمن همان دشمن است و هویتش همان دشمن قسم خورده فقط اشکال و انواع دسیسهها و تهاجمات و سلاحش تغییر کرده  است. روزی با  تفنگ و روزی با قلم، روزی با جنگ مسلحانه و اغتشاش خیابانی و روزی با تبلیغات گسترده، البته که همچنان از بعضی نیرنگهای پوسیده و قدیمیاش دست برنداشته است.

 

با نگاه به تاریخ و گذشته وقایع و تهاجمات دشمن بر علیه جمهوری اسلامی و همچنین رصد وقایع و اتفاقات اجتماعی- امنیتی  یک سال گذشته در کشور،  میتوان دریافت که هر کدام از مسائل و اتفاقات رخ داده که عمدتاً اجتماعی هستند، چطور با برنامهریزی و سوء استفاده دشمن به یک موضوع و چالش امنیتی تبدیل شدهاند.

 

به عنوان مثال فوت مرحوم مرتضی پاشایی که همچون فوت هر هنرمند دیگری میتوانست واکنشهای عادی و معمولی مخاطبان و دوستداران را به همراه داشته باشد پس از انتشار شایعات مختلف و دعوت های غیر رسمی تجمعات مختلفی در سراسر کشور شکل گرفت که بعضا با حمایت رسانههای بیگانه از حالت عزاداری عادی خارج و تبدیل به یک مسئله انتظامی و پلیسی شد. یا موضوع اسید پاشی در اصفهان که با موج سواری ضدانقلاب و با ربط دادن آن به ارتباط دادن تصویب قانون امر به معروف از یک وقوع جرم ساده تبدیل به تجمعات خیابانی و  اعتراضات غیرقانونی شد. یا در مسئله سقوط یک زن مهماندار هتل در مهاباد و جان باختن او با فرافکنی و شایعه پراکنی و سوء استفاده از اختلافات قومی و دخالتهای کشورهای غربی  و همسایگان منطقه ای نظیر عربستان تبدیل به بستر مناسبی برای تحرکات ضد انقلاب شد. یا موضوع اعتراض معلمان به مسائل صنفی و داخلی شان که توانست خوراک خوب رسانه ای جهت ضد انقلاب برای هجوم تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی درست کند. به عبارت دیگر دشمن از یک بستر اجتماعی در داخل کشور برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده کرده و اتفاقات آن را تبدیل به موضوعات ضد امنیتی برای جمهوری اسلامی کرده است.

 

کنار هم گذاشتن این موضوعات مهم اجتماعی  در این برهه زمانی و توجه به انتخابات پایان سال، حکایت  از برنامه ریزی دقیق و حسابشده دشمن در به چالش کشیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نهایت تضعیف آن دارد. با نگاهی به تاریخچه وقایع و بحرانهای مهمی که به لطف خداوند متعال با سربلندی آنها را پشت سر گذاشتهایم به موضوع مهم تری برخورد میکنیم و آن وقوع اتفاقاتی نظیر وقایع یک سال اخیر کشور  پیش از وقوع آن بحرانها و چالشهای بزرگ تر بوده است. مثلا در قضیه فتنه سال 88 دشمن از ماه ها قبل با سوء استفاده از اتفاقات مدنی و صنفی و یا با بهانه گرانی و مشکلات اقتصادی، فراخوانهای متعددی، ایجاد اغتشاش  و راهاندازی تجمعات مختلف میداد و از آن بهرهبرداریهای خودش را میکرد. با نگاهی دیگر شاید بتوان ادعا کرد دشمن با تحریک برخی از مردم و ایجاد نا امنی سعی داشت توان و زمینه برپایی فتنهای عظیم را در ایران محک بزند تا در زمان مشخص با این حربه به اهداف چند ده ساله خود و ضربه به جمهوری اسلامی برسد.

 

با گذر از این مقدمات و با نگاهی دقیق تر به مسائل اتفاق افتاده در کشور این سئوال مطرح می شود که درست ترین و به موقع ترین واکنش نخبگان و فعالان فرهنگی نسبت به این وقایع کدام اند و وظیفه آنها در پیشگیری از وقوع بحران های عظیم تر برای جمهوری اسلامی چیست؟

 

بهترین جواب این سئوال را می توان از فرمایشات رهبر معظم انقلاب برداشت کرد:"ملت ایران به همان نسبت که دشمن، روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده تر می کند، باید بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزایند و با آمادگی معنوی، فکری، سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یکدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی که هست، شناسایی کند". آری در چنین شرایطی شناخت دقیق دشمن، و همچنین تلاش ویژه در جهت روشنگری و بصیرت افزایی بین تک تک افراد جامعه نقش کلیدی در تبیین اهداف، برنامه ها و توطئههای گوناگون او دارد و بهترین شرایط را برای خنثیسازی آنها، پیشگیری از آسیبها و مقابله هوشمندانه برای ناکامی دشمن ایجاد می کند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون