تاریخ خبر: کد خبر: 1761

اسناد قابل تامل از بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه

.در دوره جدید وزارت علوم، عده ای با عنوان ستاره دار، چه دانشجو و چه عضو هیئت علمی، به دانشگاه ها بازگشتند و این در حالی است که این افراد صلاحیت های حضور در دانشگاه ها را نداشته اند.

در جریان استیضاح وزیر پیشین علوم، یکی از مواردی که به عنوان دلایل استیضاح فرجی دانا مطرح شده بود، بازگشت عناصر مسئله دار به دانشگاه ها بود.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دوره جدید وزارت علوم، عده ای با عنوان ستاره دار، چه دانشجو و چه عضو هیئت علمی، به دانشگاه ها بازگشتند و این در حالی است که این افراد صلاحیت های حضور در دانشگاه ها را نداشته اند.

چندی پیش «خبرنامه دانشجویان ایران» در گزارشی به بازگشت دو تن از اساتید مسئله دار دانشگاه علم و صنعت به این دانشگاه پرداخت (اینجــــــا) و نوشت: بازگشت این دو جای این سوال را برای دانشجویان پدید آورده است که چگونه می توان با بازگرداندن سرشاخه گلدکوئیست و یا پیاده نظام احزاب که شرایط علمی را احراز نکرده اند، به افزایش سطح علمی دانشگاه علم و صنعت در برابر دیگر دانشگاه های مطرح کشور کمک کرد و آن را در رقابت با این دانشگاه ها مسلح کرد.

ماجرا از این قرار است که با آمدن جعفر توفیقی در وزارت علوم، پرونده 400 دانشجوی اخراجی سریعا بررسی و این افراد بدون انجام بررسی های لازم به دانشگاه ها باز می گردند؛ در این میان تعدادی از اساتید اخراجی نیز از این فرصت بهره برده و شکایتی به دیوان عدالت اداری برده و خواستار بازگشت خود به دانشگاه می گردند.

دیوان عدالت نیز ظاهرا مطابق به رویه معمول رسیدگی به شکایت، حکم قبلی را نقض، و بازگشت این افراد به طرح مجدد موضوع در هیات اجرای جذب اعضای هیئت علمی و یا هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی مشروط می داند.

حکم نقض دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیئت جذب در خصوص علی اصغر ب که بنا به اطلاع منابع آگاه نه تنها در جلسات جذب به این موضوع رسیدگی نشده اما نامبرده به دانشگاه بازگشته بلکه ردیف حقوقی نیز برای وی در نظر گرفته شده است.

حکم نقض دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیئت همعرض (هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی) در خصوص احمد ک که بنا به اطلاع منابع آگاه جلسات هیئت انتظامی تشکیل نشده تا به این موضوع رسیدگی نشده اما نامبرده به دانشگاه بازگشته و ردیف حقوقی نیز برای وی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل دفتر حقوقی نیز بازگشت اسایتد اخراجی را منوط به برگزاری و بررسی موضوع در هیئت اجرایی جذب دانسته که بنا به اطلاع منابع آگاه در جلسات این شورا هیچ تصمیمی مبنی بر بازگشت این افراد اتخاذ نشده است.

اما خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» کسب اطلاع کرد، بدون طی مراحل مورد تاکید دیوان عدالت اداری (یعنی بررسی مجدد در هیات های مذکور) برای برخی از این افراد در دانشگاه ها کلاس درس ارئه شده است.

در خصوص حکم کارگزینی یکی از این افراد (علی اصغر ب ش) اتفاق جالب و قابل تاملی رخ داده است. به این ترتیب که با وجود صدور حکم کارگزینی در 29/11/ 92 مبنی بر دریافت حقوق، اما تاریخ اجرای حکم به 26/12/88 یعنی از زمان اخراج وی باز می گردد و دانشگاه موظف است تمام حقوق و مزایای وی را در دورانی که در دانشگاه نبوده است را نیز تمام و کمال بپردازد.

حکم کارگزینی علی اصغر ب و پرداخت حقوق 4 سال ایام اخراجی

تناقض این حکم آنجایی بیشتر می شود که در مورد مشابه در این دانشگاه چنین چیزی رخ نداده است.

حکم کارگزینی سید احمد ک

اخراخ علی اصغر ب و سید احمد م ک با رای قطعی در هیات انتظامی و هیات جذب صورت گرفته است که در اسناد ذیل به پاره ای از اتهامات آنها اشاره شده است.

برخی از اتهامات سید احمد ک

حکم رای به اخراج سید احمد ک

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون